70 000 kvm framtida möjligheter i Göteborg

5 december 2017

Den 7 juni byggstartade Castellum sin första etapp på 27 000 kvm i Hisingen logistikpark. Mycket är redan förberett för etapp två, dessutom har man möjlighet att bygga nytt i Sörred och snart även i Arendal. Totalt kan Castellum erbjuda drygt 70 000 kvm ny lageryta på en marknad med ett uppdämt behov. Intervju med Stefan Vilhelmsson, Uthyrare, Castellum i Göteborg

castellum.jpg
Hisingen logistikpark

Det har länge varit ont om mark för lager och logistik i Göteborg, men nu har det ljusnat vid horisonten. Castellum är en av de aktörer i Göteborg som framöver kommer kunna erbjuda nybyggda, effektiva och flexibla ytor för aktörer som vill sitta i det som fortfarande anses vara Sveriges bästa logistikläge

– Marknaden känns över lag bra nu, konstaterar Stefan Vilhelmsson, Uthyrare på Castellum i Göteborg. Det märks att det finns ett uppdämt behov, men redan nu bör kommunen se över mark inför framtiden så vi inte hamnar i samma läge igen. Ska Göteborgsregionen stå sig som Sveriges bästa logistikläge måste det satsas.

27 000 först ut

Att förfrågningarna blivit mer konkreta är ett resultat av att det äntligen byggs, menar Stefan Vilhelmsson. Och Castellum har därför vågat starta första etappen av Hisingen logistikpark på spekulation. Som en av fem aktörer i den stora satsningen Port of Gothenburg Logistic Park kommer man sammanlagt kunna bygga två anläggningar om totalt drygt 60 000 kvm.

– Vi har ett markområde på totalt 127 000 kvm och här har vi nu startat etapp ett som ska vara klar i april 2018. De första 27 000 kvm gör vi så flexibla som möjligt, ytorna ska kunna anpassas utan för stora kostnader och för mycket arbete. En till tre hyresgäster kan etablera sig här, den minsta lokalen kan bli cirka 7 000 kvm.

Det flexibla alternativet

Eftersom Castellum är en långsiktig ägare kan man erbjuda flexibilitet även i hyresavtalen.

– Vi trycker generellt på att vi är det lite mer kundnära och flexibla alternativet på marknaden. Vi har egen förvaltningspersonal som sköter våra anläggningar och tar hand om hyresgästerna. Vi kan även tänka oss att skriva kortare avtal, men då det innebär en minskad trygghet för oss vill vi få betalt för det också. Frågan är dock om betalningsviljan från de aktörer som kräver detta finns.

Kalkylen för nybyggda ytor blir annars oftast densamma, även för dem som flyttar från äldre lagerlokaler.

– Det blir i princip samma pengar var man än sitter, förtydligar Stefan Vilhelmsson. De lägre driftskostnaderna och den ökade effektiviteten i nybyggt väger upp totalen. Sitter man i en logistikpark finns det också möjlighet till synergier med andra aktörer.

Skulle det bli omflyttningar ser Stefan Vilhelmsson flera fördelar.

– Skulle vi få vakanser i äldre lagerfastigheter är det nästan bara positivt för oss. Dels för att kunna erbjuda andra kunder ytor och dels för att kunna uppdatera våra äldre fastigheter som ju är en utmaning i sig. Och som en av de större ägarna av lager- och logistikfastigheter i Sverige har vi ofta möjlighet att hjälpa våra befintliga kunder som har behov av att förändra sitt lokalbehov.

Nytt läge

Förfrågningarna på de nya lagerytorna kommer från både stora och mindre aktörer, berättar Stefan Vilhelmsson.

– Det många har gemensamt är dock att de är ute väldigt sent. Förklaringen är säkerligen att de själva inte får in sina affärer förrän sent. Så när avtalen väl trillar in, och det blir skarpt läge, räcker tiden inte till. Men bara i Port of Gothenburg Logistic Park ska det sammanlagt byggas 500 000 kvm så framöver finns det stora möjligheter, även på sikt.

– De kunderna finns ju inte i dag, menar Stefan Vilhelmsson. Parken kommer att fyllas på under en tioårsperiod och det kommer vara både nya lageraktörer, och de som flyttar från gamla, ineffektiva lager. Och en del kommer att flytta hit för läget.

– Det här är ett läge som inte funnits tidigare, som en hel del regionalt anknutna företag kan vara betjänta av. Kanske också aktörer som behöver just 6 000-8 000 kvm eller aktörer med anknytning till Volvo och fordonsindustrin. Eller givetvis en distributör som får in mycket gods via hamnen.

Totalt drygt 70 000 kvm

Castellum planerar även att bygga en andra etapp i Hisingen logistikpark och mycket är redan förberett.

– Vi planerar en nästan likadan anläggning, fast spegelvänd och lite större, cirka 30 000–35 000 kvm. Bolaget har även egen mark i Sörred som man köpt av Volvo. Här, på Östra Sörredsvägen, kan man också bygga nytt.

– Dessutom håller vi på att planlägga mark i Arendal som är klar vid årsskiftet. Där kommer vi kunna bygga 7 000 kvm till en ensam aktör. Sammanlagt kan vi erbjuda marknaden drygt 70 000 kvm nybyggd lageryta och det känns självklart väldigt bra, avslutar Stefan Vilhelmsson.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.