32 000 kvm kontor i nytt affärsdistrikt

16 januari 2018

Helsingborgs stad och tre fastighetsägare vill tillsammans skapa en urban arkipelag med tre kontorshus längst ut på piren i staden. Totalt ska staden få 32 000 kvm ny verksamhetsyta, i tre byggnader med arkitektur som ger avtryck.

WBC.jpg
Bild: JAIS Arkitekter

Planerna för det nya affärsdistriktet har tagits fram gemensamt mellan Helsingborgs stad och de tre fastighetsägarna Castellum, Wihlborgs och Midroc.

Waterfront Business District är en del av H+ som är det största stadsutvecklingsprojektet i modern tid i Helsingborg. Fram till år 2035 ska utvecklingen pågå och fyra stadsdelar växa fram; Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. 

Oceanhamnen är först ut och ska bli en urban arkipelag - en stadsdel byggd på öar. Längst ut på piren kommer tre kontorsbyggnader med spännande arkitektur ge plats för 32 000 kvm verksamhetslokaler och service. Vidare på ön byggs fyra bostadskvarter med cirka 340 bostäder och en arkitektonisk gång- och cykelbro som förbinder stadsdelen med Helsingborgs Centralstation. 

Längst ut på piren kommer Castellums, Wihlborgs och Midrocs  tre kontorsbyggnader, med spännande arkitektur, ge plats för 32 000 kvm verksamhetslokaler och service. Som ett etablerat kontorsområde kommer Helsingborgs nya, centrala affärsdistrikt erbjuda det mesta ett företag behöver för att skapa en fungerande vardag för sina anställda och sin verksamhet. Den nya delen av affärsdistriktet Oceanhamnen – Waterfront Business District, beräknas stå klart 2020. Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.