100 steg för hållbarhet

23 oktober 2018

Atrium Ljungberg har stora bestånd runt Mobilia samt runt Möllevångstorget i Malmö. Miljö och hållbarhet är centrala frågor och konceptet "100 steg för hållbarhet" säkerställer att man håller rätt kurs.

Atrium_Ljungberg_Malmö.jpg
Atrium Ljungbergs fastighet vid torget på Mobilia. Bild: Atrium Ljungberg

Vid den sydöstra infarten till Malmö ligger handelskvarteret Mobilia. Atrium Ljungbergs fastigheter i området består av ett blandbestånd med mycket handel, drygt 260 lägenheter samt kontor och övrig service. Man äger också två fastigheter i närheten av Möllevångstorget i centrala Malmö.

– Det är kontorsfastigheter med bl.a. utbildningsföretag, Malmö stadsarkiv och Folkets bio, berättar Anders Murmark, Marknadsområdeschef Malmö, Atrium Ljungberg.

Fastigheterna runt Mobilia rymmer en del vakanta handelsytor för tillfället.

– Vi har ett antal projekt på gång tillsammans med en del omställningar Jag gissar att det handlar om totalt ca 5 000 kvm projektvakanser kombinerat med en del ofrivilliga vakanser.

100 steg för hållbarhet

Atrium Ljungberg skriver så kallade gröna hyreskontrakt med sina hyresgäster. Man har också en årlig avstämning om vad som är hyresgästernas respektive vårt åtagande vad gäller miljö och hållbarhet.

– Vi har helt klart en förbättringspotential inom området. Som ett led i vårt miljö- och hållbarhetsarbete har vi ett koncept vi kallar för "100 steg ". Det innebär att vi rent konkret ska genomföra minst 100 åtgärder för att förbättra miljö och hållbarhet i våra fastigheter. T ex har vi utrett såväl flora- som fauna liv och därefter lagt sedumtak på våra cykelskjul, satt upp fladdermus- och insektsholkar och vi har bikupor på taken och gör vår egen honung som vi delar ut till våra kunder.

Lyhörda för förändring

Anders Murmark ser ett stort ansvar i att ha god dialog med hyresgästerna, och också att vara lyhörda för förändringar.

– I och med att vi är handelstunga handlar mycket om att vara lyhörd för förändring i våra kunders värld. Hur kan vi t ex komplettera deras verksamheter med andra verksamheter. Dialog och lyhördhet blir ledord för oss. Vi vill också vara med i deras utveckling. T ex behöver man inte se e-handeln som negativ gentemot den fysiska handel vi har i våra lokaler. Vi kan istället se e-handeln som något positivt som vi kan lära av.

Råd vid kontraktskrivning

Att skriva hyreskontrakt kan för många vara en djungel, och det är också på grund av okunskap kring kontrakten som de flesta missförstånd mellan hyresgäst och fastighetsägare uppstår, menar Anders Murmark.

– De flesta etablerade kedjorna är vana vid situationen kring kontraktskrivning. De vet vad de bör vara extra uppmärksamma på etc. Med nystartade företag kan det vara annorlunda.  Det är inte säkert att man då är medveten om att man ingår ett långt avtal vilket inte bara går att lämna plötsligt. Jag tycker det är viktigt att man går igenom sin kalkyl ordentligt innan man skriver avtal. Kalkylen bör hålla för hela avtalstiden även om det kommer sämre tider.

Anders Murmark råder hyresgäster som känner sig osäkra på kontraktsbiten att ta hjälp av någon extern neutral part för att undvika missförstånd.

– Jag vill betona att vi inte är ute efter att lura någon, tvärtom vill vi att avtalet ska vara tydligt för alla inblandade.

Parametrar att tänka på

Vid val av hyresvärd finns en rad parametrar att ta hänsyn till, menar Anders Murmark. T ex råder han hyresgäster att noga titta på hyresvärdens långsiktighet, d v s vad dennes syfte med att äga fastigheten är.

– Om en fastighetsägare har ett långsiktigt perspektiv är sannolikheten stor att denne också är beredd att göra investeringar över tid. Jag tycker också det kan vara av vikt att titta på hur fastighetsägaren presterat tidigare, inte bara ur ett lönsamhetsperspektiv. Det finns också värderingsdelar som är viktiga parametrar och som dessutom blir allt viktigare. Jag tänker då på värderingsdelar som hållbarhet, miljö och social hållbarhet. Med den senare menar jag t ex vem hyresvärden samarbetar med. Atrium Ljungberg har bl. a. ett samarbete med stadsmissionen som ett exempel på social hållbarhet, avslutar han.Anders Murmark, Marknadsområdeschef Malmö, Atrium Ljungberg


Läs hela intervjun med Anders Murmark i magasinet Lokalguiden med utgivning v 46.


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.