100 000 kvm möjligheter i Bjuv

2 mars 2018

Det nya bolaget Foodhills Fastighet AB har förvärvat fastigheter av Findus i Bjuv, i ett bra läge bara några kilometer från E4. Här skapas nu möjligheter för ett logistik- och livsmedelskluster. 100 000 kvm står lediga.

Catena har i samarbete med Foodhills AB och Backahill AB startat ett gemensamägt bolag, Foodhills Fastighet AB.

Foodhills Fastighet har nyligen förvärvat fastigheter av Findus i Bjuv. Findus har själva både haft sitt huvudkontor och produktion på platsen. Fastigheten på Bjuv 23:1 består av ett antal olika byggnader uppförda mellan åren 1940 till 1998 med en uthyrningsbar yta om drygt 100 000 kvadratmeter. För närvarande finns inga hyresgäster på fastigheterna och uthyrningsarbetet kommer inledas omgående.

- Fastighetsbolaget är en möjliggörare för de verksamheter som kommer att etablera sig på området. Genom en gemensam satsning i Bjuv, som har ett bra läge bara några kilometer från E4 och E6, är vi med och skapar möjligheten för ett logistik- och livsmedelskluster med nya arbetstillfällen, smarta lösningar och samordningsvinster både för det hållbara samhället, leverantörerna och kunderna, säger Catenas VD, Benny Thögersen.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.