Öresundsmetron ritas ut

13 februari 2020

Nyligen gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett nytt metrosystem i Malmö kan se ut när Öresundsmetron är på plats.

Metro.jpg
Bild: Pixabay

Utredningsarbetet ska titta närmare på möjliga stationer och sträckningar för ett metrosystem som ska knytas ihop med Öresundsmetron från Västra hamnen och Malmö C. Analyser ska göras för att ge svar på hur eventuella stationer påverkar den fortsatta utvecklingen av Malmö ifråga om bostads- och kontorsbyggande och samhällsservice.

Arbetet med att förverkliga Öresundsmetron har pågått sedan 2012 och är nu inne i sin fjärde utredningsfas som handlar om att se till lokala, regionala och nationella nyttor.

Det är kittlande att nu gå in i ett skede där metrostationer ritas ut i Malmö. Vår vision tar därmed ytterligare ett steg mot ett förverkligande som skulle få enorm betydelse för staden, men också för gröna tågförbindelser till Europa.

När Fehmarn bält-förbindelsen öppnar förväntas en ökning av godstrafiken mellan Skandinavien och Centraleuropa, men genom att låta lokaltrafik och pendling gå via Öresundsmetron avlastas Öresundsbron som då får mer plats åt fjärrtåg, godståg och regionaltåg. Överflyttningen från bil och lastbil till järnväg förväntas i sin tur att leda till minskade utsläpp av koldioxid.

Med Öresundsmetron ska resorna mellan Malmö och Köpenhamn ta 20 minuter, vilket är en halvering av restiden i dag. Avgångarna sker var 90:e sekund.

– Med Öresundsmetron knyter vi ihop Malmö och Skåne ytterligare med Köpenhamn och Själland, och detta på ett sätt att vår arbetsmarknadsregion växer med motsvarande ett helt Stockholm. Med metron kan ytterligare 1 miljon människor ta sig till eller från jobbet inom en timme. Det betyder mycket för företagen som behöver rekrytera och för alla som får en smidigare vardag. Till detta kommer också att Sverige med metron får möjlighet att transportera mer gods på Öresundsbron, som ju avlastas från de dagliga pendlarna. Metron är alltså bra både för människorna, klimatet och den svenska exportindustrin och tillväxten, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är kittlande att nu gå in i ett skede där metrostationer ritas ut i Malmö. Vår vision tar därmed ytterligare ett steg mot ett förverkligande som skulle få enorm betydelse för staden, men också för gröna tågförbindelser till Europa, säger Simon Chrisander (L) kommunalråd för stadsbyggnad och miljö.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.