ÖBO vill hålla Örebro levande

7 september 2020

ÖBO ser sig själva som ett bolag som är på tårna och lägger stor vikt vid att ha ett fungerande samarbete med sina hyresgäster. Totalt har de 837 lokaler i Örebro-området och ser i dagsläget en efterfrågan på kontor- och butikslokaler. Agneta Andersson, ÖBO Lokaler, berättar mer om verksamheten.

 Berätta lite mer om er verksamhet.

– ÖBO är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Örebro kommun och startade som en stiftelse 1946. 1989 ombildades vi till ett aktiebolag som är helägt av Örebro kommun och idag är vi en koncern med tre dotterbolag. Vi ansvarar för ÖBO Lokaler och hos oss jobbar 16 personer med allt från förvaltning, koordinator, uthyrare till utvecklare. För oss handlar det självklart om att erbjuda lokaler som ger kunden rätt förutsättningar att bedriva sin verksamhet, men vi har även ett högre syfte än så. Vi vill bidra till utvecklingen av både stadsdelar och handelsplatser och ha ett välanpassat serviceutbud. Vi vill helt enkelt att hela Örebro ska vara levande

Hur stort är ert fastighetsbestånd?

– Vi har 837 lokaler, 1 045 stycken inklusive med våra dotterbolag. 

Uppför ni fastigheter i egen regi?

– Ja, vi bygger nytt men inte i egen regi, vi nyproducerar bostäder och lokaler via upphandlade entreprenörer.

Vad har ni för lediga lokaler att erbjuda? 

– Från offentlig verksamhet till hobbylokaler – och allt däremellan. Våra målgrupper är precis lika varierande som vårt breda utbud. Bland hyresgästerna finns allt ifrån myndigheter, kommun och landsting till små och stora företag som behöver kontor, affärslokaler eller andra utrymmen för att bedriva sin verksamhet. Dessutom har vi även utrymmen för ideella föreningar och mindre hobbylokaler för privatpersoner. Nu upplever vi att det är små lokaler för både kontor och butiker som går bäst. Efterfrågan finns mest på restauranger, barbershops och skönhetsbehandlingar.

Varför ska man hyra lokal av er?

– Vi som arbetar på ÖBO Lokaler har inställningen att vårt arbete handlar om så mycket mer än att bara hyra ut lokaler. Det gäller att alltid vara på tårna och vara lyhörd för att skapa ett fungerande samarbete. Genom att bygga långsiktiga relationer med våra hyresgäster lär vi känna varandra och har möjlighet att utvecklas tillsammans. Kunden ska alltid få snabb och personlig service, effektiva lösningar för skötsel och underhåll.

Vilka slags företag passar in hos er?

– Alla, stora som små men det är alltid kul att få in något unikt. Sedan har vi inte stora lagerlokaler eller lokaler över 1 000 kvadratmeter.

Vad finns det för fördelar med Örebro?

– Örebro är en stad med levande stadsdelar, vackra miljöer och mångfald av människor. Örebro är en plats med spännande utvecklingsmöjligheter och vi kan vägleda våra kunder om var i kommunen den verksamhet har störst chans att utvecklas. För vissa är ett centralt läge allra viktigast, medan andra väljer något av våra stadsdelscentrum.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.