Åtta skiften för framtiden

13 juni 2019

I en av Kinnarps senaste trendrapporter vill man illustrera åtta viktiga förändringar i sättet vi arbetar, hur vi möts och lär oss i framtiden.

Bild: Kinnarps

Framtidens kontor kommer att se helt annorlunda ut än idag, det är helt säkert. De viktigaste drivkrafterna bakom de här förändringarna är ny teknik, nya värderingar, globalisering och skiftet till ett tankesamhälle. Dessa åtta skiftena kommer att ha stor påverkan på morgondagens arbetsplats:

1. Från vagga till vagga - Vi talar inte längre om ett slut på livs cykeln, utan vi bryr oss om vad som sker långt efter det att vi är kvar.

2. Från fast till trådlös - Att leda medarbetare på distans blir allt viktigare så mobilt arbete är ett sätt att leva idag. Företag måste anpassa sig.

3. Från brons- till silversamhället - Det handlar om att utnyttja kompetensen som olika generationer för med sig, och få dem att arbeta tillsammans. 

4. Från synlig design till designtänkande - Att designa arbetsmiljöer med hälsa och välmående i åtanke kommer få en betydande roll i framtiden.

5. Från hårdvaluta till mjuka värden - Att hitta vad som motiverar varje individ är något som företag måste ägna mer tid åt i framtiden.

6. Från avskildhet till mångfald - Individuellt arbete på arbetsplatsen minskar till förmån för allt mer samarbete.

7. Från distraktion till koncentration - Det kommer vara avgörande att framtida arbetsmiljöer utformas så att full koncentration är möjligt om en önskad nivå av produktivitet ska uppnås.

8. Från fast arbetsplats till fri sittning - Vi spenderar allt mindre tid vid våra fasta skrivbord. Vi måste skapa särskilda arbetsplatser för särskilda uppgifter, mindre och effektivare kontorsytor samt ökad produktivitet och kreativitet.

Ta del av Kinnarps alla trendrapporter här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.