Unika kontor i Södermalms affärsmässiga hjärta

15 december 2020

Det ikoniska Katarinahuset med sin hiss står som en stolt nod mellan Slussen och Mosebacke. Här utvecklar Atrium Ljungberg moderna och genomtänkta kontor med historiska detaljer, Stockholms bästa utsikt från takterrassen, inbjudande entréer och flera restauranger i huset. Utanför huset växer nya Slussen fram, med ett helt nytt utbud av service i den nya gallerian, promenadstråk och serveringar. I oktober togs ett stort steg när Guldbron invigdes av kung Karl XVI Gustaf tillsammans med kronprinsessan Victoria och prinsessan Estelle.

- Slussen kommer att bli en ny destination i Stockholm. En magisk plats att vara på oavsett om man passerar förbi, arbetar här eller besöker det utbud inom shopping och restauranger som kommer att erbjudas, säger Camilla Waxin, Leasing Manager på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungbergs strategi är att utveckla större, sammanhängande områden med ett blandat innehåll. Man fäster lika stor vikt vid vad som händer mellan byggnaderna som i dem, upplevelsen när du går till och från kontoret, under lunchpromenaden eller på väg till en AW.

Må bra, hållbarhet och livsmiljö är ord som vi återkommit till i diskussioner och planering av Katarinahusets utformning.

Atrium Ljungberg såg tidigt potentialen i Slussen och äger flera befintliga fastigheter i området samt har flera markanvisningar för både kontor, hotell, handel, service, kultur och restauranger. Slussen ska bli Stockholms vackraste kommunikationsnod, med fantastisk tillgänglighet från hela staden. Om några år går det att gå torrskodd från Katarinahuset direkt till tunnelbana och bussar genom den nya handelsplatsen.

– Må bra, hållbarhet och livsmiljö är ord som vi återkommit till i diskussioner och planering av Katarinahusets utformning, berättar Camilla Waxin. Det betyder mycket för att våra kunder ska kunna bedriva sin affär på bästa sätt i våra lokaler och attrahera de bästa medarbetarna.

Renoveringen av Katarinahuset har precis påbörjats och kommer att pågå till tidig vår 2023. I huset rivs gammal teknik och ventilation ut samtidigt som vackra trapphus, fönsterbräden i kolmårdsmarmor och stora fönster med Stockholms bästa utsikt lyfts fram. Entréerna öppnas upp och blir välkomnande, liksom takterrassen med möjlighet till egna event. 

- Kontoren i Katarinahuset är stora och ljusa med möjlighet att påverka utformning och design. Chansen är stor att ni ändå väljer ett av de färdiga designkoncepten som tagits fram av arkitektbyrån Reflex, säger Camilla Waxin.

– En viktig del i kontorens utformning är relationen till sin omgivning, och då inte bara självklara grepp som beaktar utblickar och bevarandet av historiska lager, Berättar Rachid Lestaric, Arkitekt MSA på Reflex Arkitekter. Byggnadskroppen inrymmer verksamheter av olika slag, som i kombination med föränderliga arbetsfunktioner skapar den helhet vi kallar ”Livsmiljö” – där arbetet blir en del av det vardagliga livet.  

 Historiens vingslag

Katarinahuset är en spännande byggnad med flera tydliga årsringar. De äldsta delarna av huset ritades 1909 av arkitekten Gustav Wickman och blev kontor för kooperationen, den putsade fasaden syns fortfarande mot Katarinavägen. I mitten av 30-talet byggdes Katarinahuset om efter ritningar av Eskil Sundahl och Olof Thunström. Fasaden ut mot Stadsgården kläddes i ljus marmor och gångbron från Katarinahissen blev en del av huset. Huset och hela kvarteret har en mycket intressant historia där olika epoker och trender i byggstilar syns som tydliga årsringar. Nu adderas en ny årsring till Katarinahuset.

I samband med renoveringen av Katarinahuset prioriteras att behålla allt värdefullt, återbruka det som går och hitta hållbara lösningar för framtiden. Ombyggnaden hållbarhetscertifieras med BREEAM Very good. Cykling uppmuntras med garage, servicestation och omklädningsrum i gatuplan. I huset finns tre restauranger och i direkt närhet finns ytterligare ett femtiotal. 

- Att vi förvaltar Katarinahuset och hela Slussen med egen personal på plats är något som våra hyresgäster värdesätter högt. Vi är en långsiktig ägare och vår bästa affär är när våra kontorshyresgäster sitter kvar länge i sina lokaler, avslutar Camilla Waxin. 

Läs mer på katarinahuset.se

Artikeln är en annons från Atrium Ljungberg och inte en artikel av Lokalguiden.