Castellum bygger nytt på Edison Park

23 januari 2020

Castellum planerar att förtäta med cirka 20 000 kvm kontor på Edison Park i Lund. Förutom nybyggda lokaler ska området få ett rejält lyft med nya grönytor. Edison Park ska äntligen få sin park, säger Ola Gunnefur, projektuthyrare på Castellum.

Det finns en stor utmaning med att ta hand om de mindre nystartade bolagen, menar Ola Gunnefur på Castellum.

I oktober beslutade byggnadsnämnden i Lund att anta detaljplanen som gör det möjligt för Castellum att nu börja bygga ytterligare två kontorshus på Edison Park på Ideonområdet i Lund. Detaljplanen möjliggör även för en lokal park samt ett parkeringshus. Exakt hur de kommer att se ut är ännu inte färdigställt eftersom det pågår en arkitekttävling där Tengbom, Fojab och Arkitema deltar. Ett vinnande förslag kommer att utses i början av året.

– I januari har vi ett vinnande förslag och sen går vi över i en planeringsfas och kommer att fortsätta jobba med produkten vi tyckte bäst om. Om allt går som det ska kan vi komma igång med bygget under tidigt 2021, säger Ola Gunnefur.

Det som Castellum gärna lyfter fram i och med bygget av de nya kontorshusen är att man vill skapa fler grönytor och en park i området.

– Det stora draget är att vi skapar en stor grönyta och ersätter parkeringar med en parkliknande karaktär. Det kommer bli en grönare stadsdel, likt ett campusområde. I dag är det mycket asfalt i området. Vi flyttar markparkeringarna till ett nytt parkeringshus och på så vis blir det en trevligare utomhusmiljö vid kontorshusen.

Ett öppet område

Castellum vill också utöka servicegraden med flera restauranger och tittar även på möjligheterna att bygga en takterrass i en av de nya byggnaderna. Man vill öppna upp området och skapa ett större flöde. Dels för bolagen i området, dels för studenterna på universitetet som bara ligger ett stenkast ifrån.

Tanken är att skapa projektspecifika ytor för att bolagen ska kunna innovera ännu bättre.

– Vi på Castellum ser hur kontorsmarknaden utvecklas och det blir allt viktigare att skapa sammanhang. Vi vill tillföra bra ytor och fler mötesplatser samt addera service. Vi jobbar mot att minska gapet mellan de som jobbar i huset och de utanför genom att skapa schyssta ställen att nätverka på – och andra typer av mötesplatser, säger Ola Gunnefur.

En plats för innovation

Uppförandet av kontorsbyggnaderna på Edison Park började 2001. Sedan har det byggts etappvis fram till 2012. De två klöverformade kontorshusen som finns på plats i dag, har en sammanlagd yta på 35 000 kvm. Techbolag dominerar i husen med bland annat Axis, ARM och Huawei. Edison Park präglas av innovation och det spåret vill man förstärka med de nya kontorshusen.

– Tanken är att skapa projektspecifika ytor för att bolagen ska kunna innovera ännu bättre. Samtidigt finns det en stor utmaning med att ta hand om de mindre nystartade bolagen – att synka de stora med de små. Där kommer vi gräva ännu djupare, säger Ola Gunnefur.

Parallellt pågår arbetet med att hitta nya hyresgäster till de nya kontorshusen. Castellums bestånd är i dag fullt uthyrt i Edison Park.

– Vi behöver fler fastigheter att erbjuda marknaden. Det finns redan bolag här som uppenbarligen trivs med läget. Vi vill såklart gärna ha med en kund från start och det är en viktig del i nästa fas, avslutar Ola Gunnefur.

Artikeln är en annons från Castellum och inte en artikel av Lokalguiden.