Ökat krav på hybridarbete, så anpassar du kontoret

30 maj 2022

Efter pandemin har kontoret fått nya och ökade krav på flexibilitet, anspråk på stöd för nya arbetssätt och större behov av digitalisering. Medarbetarna förväntar sig att få möjlighet att välja mer själva. Faktum är att 43 % av alla tjänstemän överväger att byta arbetsgivare om flexibilitet inte erbjuds, enligt Microsofts senaste rapport från år 2022. Är er arbetsplats anpassad efter hur ni faktiskt arbetar? Har ni en riktig arbetsplatsstrategi eller har ni helt enkelt hakat på trenden 3:2 med "3 dagar på kontoret och 2 dagar hemma" utan att reflektera om det är det optimala för er verksamhet?

Det finns en uppsjö av olika parameter att ta hänsyn till och laborera med för att finna den rätta lösningen till att skapa en anpassad och hållbar arbetsplats. Dessutom är varje verksamhet unik så inget kontor bör vara det andra likt.  

Kontoren är ett kraftfullt managementverktyg och bör användas som ett sådant. 

Karin Ståhl, grundare & VD på GoToWork, menar att arbetssätt, arbetsplats och kontor ska hanteras i ledningsrummet som en strategisk ledningsfråga. Det är här som nyckeln till medarbetarnas hälsa och välmående finns samt även möjlighet till utveckling och lönsamhet. Karin ser att kontoren är ett kraftfullt managementverktyg och bör användas som ett sådant. Men många företag saknar en arbetsplatsstrategi och den valda lösningen med arbetssätt och arbetsplats blir därmed inte alltid en lyckad kombination. Tillhör ni de som inte har ni en utarbetad eller uppdaterad arbetsplatsstrategi? Ni är inte ensamma.

En arbetsplatsanalys ger svaren

Genom en korrekt utförd arbetsplatsanalys kan företag enkelt få insikt kring hur de kan utveckla och förändra sitt kontor till att stödja både affärsmål och uppfylla medarbetarnas förväntningar.  Kanske räcker det med att ändra utformning av det befintliga kontoret, justera arbetssätt eller så är det dags för en ny lokal.

Det hybrida arbetslivet ser olika ut för olika företag, eftersom de bör vara uppbyggda utifrån verksamhetens och medarbetarnas  specifika behov. Det finns dock några grundstenar att ta i beaktning:

  • Flexibilitet. Medarbetarna kan göra sitt bästa varje dag och därmed även organisationens och verksamhetens, genom att ges möjlighet till en flexibilitet i var och när de utför sitt arbete.
  • Teknikstöd. Erbjudande om rätt teknikstöd för digital first. Det vill säga att alltid ha åtkomst till och produktivt kunna arbeta med allt och alla man behöver.
  • Gemenskap. En levande företagskultur som bygger engagemang. Hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsplats är ett viktigt mätetal att utgå ifrån för att skapa en välmående och hållbar arbetsplats.

Det nya arbetslivet baseras på hållbarhet

En viktig del av arbetsplatsstrategin är att den genomsyras av ett hållbarhetstänk. Det är inte bara världen som är i förändring, utan även vi som individer har förändrats. Vårt eget jordklot ställer krav på oss att inte göra för stort klimatavtryck. Här gäller det att tänka hållbart så som att ha rätt kontorsyta, dela ytor med andra, dela kontor med varandra, välja klimatsäkert kontor, resa och pendla i rätt mängd, konsumera hållbart, etc. Vi som individer har både medvetet och omedvetet förändrats i grunden och har därmed andra förväntningar på våra arbetsliv. Då gäller det att även kontoret är anpassat till morgondagens arbetsliv.

GoToWork är experter inom hållbart arbetsliv och hjälper företag, organisationer och myndigheter att utveckla arbetsplats och arbetssätt. Vill ni veta mer, behöver ni rådgivning eller guidning på vägen så finns vi här för er.  


Mille Beckman (Operativ chef & senior rådgivare, GoToWork) 
och Karin Ståhl (grundare & VD GoToWork)

Artikeln är en annons från GoToWork och inte en artikel av Lokalguiden.