Butikslokal, Borgås Gårdsväg 1, Varla - Hede Handelsområde, Borgås-Varla närmaste affärshusområde från E6, grannar med Plantagen, Bilia, Bilcenter Väst, Djursjukhuset m.fl, Kungsbacka

  • 100–2 575 m²
  • Våren 2024-2025

Butik- kontor- och showroom lokaler inom eget kvarter med utmärkt skyltläge och perfekt logistiskt läge, beläget först/närmast infarten från E6 in till Varlas västra affärsområde.


Lokaltyper Butikslokal / Kontor
Total yta 100–2 575 m²
Adress Borgås Gårdsväg 1, Varla - Hede Handelsområde
Område Borgås-Varla närmaste affärshusområde från E6, grannar med Plantagen, Bilia, Bilcenter Väst, Djursjukhuset m.fl
Kommun Kungsbacka kommun
Renoveringsår 2017
Hiss Ja
Takhöjd Invändig takhöjd 2,70 - 2,90 meter
Tillträde Våren 2024-2025
Objektsnummer 41917683

Beskrivning

Fastigheten, som är under omprojektering, består av 3 sammansatta byggnader med access. Den södra låga delen utgör 750 m2 i BV fördelat på 3 lokaler. Nuvarande/senast ändamål Butik-Showroom-Kontor. Ledig hörnlokal "A" i SO (fribärande) är på 366 m2. Mellanlokalen "B" finns en butikslokal med yta om c:a 220 m2 med access mot söder + väster. Dessa 2 lokaler kan helt eller delvis slås ihop eller uppdelas till mindre lokaldelar. Lokaldelarna i mitten av byggnaden har i huvudsak använts till GYM (c:a 1300 m2 i 2 plan). Lokalerna är under omprojektering. Lokal A + B + GYM kan integreras i önskad omfattning.
Byggrätt mot SO c:a 270 m2 (520 m2). Påbyggnadsmöjlighet cirka 550-750 m2.
Byggnadsdelen längst i norr är en fulluthyrd modern butikshall, f.n. bilutställning (ej bilverkstad).

Omgivning

FASTIGHETER MED STORA ÖPPNA GRÖNYTOR. PARK/SKOGSOMRÅDE INOM 200 METER.

Planlösning

FRIBÄRANDE LOKALER I OLIKA STORLEKAR
TAKHÖJDER NORMALT 2,7-2,9 m till undertak

Parkering

Ja

Service

Burger King ca 400 m.
Gym ca 600 m.
Restaurang/Caféer m.m. ca 500-600 m.

Vägbeskrivning

SE BILDER & KARTA

Skyltläge

UTMÄRKT SKYLTLÄGE MOT LEDEN

Närliggande företag

SE BESKRIVNING PÅ BILDER

Uppvärmning

Fjärrvärme (delvis AC)

Övrigt

KUND/BEÖKSPARKERING I OMEDELBAR ANSLUTNING TILL LOKAL
INDRAGEN FIBER.
STOR EL-KAPACITET.
PÅLAD BYGGNAD FÖR TUNGA LASTER.
EXTRA VÄLISOLERAT HUS GER LÅGA UPPVÄRMNINGSKOSTNADER VIA FJÄRRVÄRME.
GLYKOLBUREN AC.
EXTREMT GOD VENTILATION FRÅN 3 MODERNA FLÄKTRUM MED VVX.


Karta

Bilder på lokalen