Inga lediga företagsbostäder i Svealand

Mindre matchande träffar

Nedan hittar du ytterligare ett antal lediga lokaler, som inte stämmer överens exakt med de sökkriterier du angett men som kanske ändå kan vara intressanta för dig

Bråtebäcken 310, Övriga områden

Karlstad Kommuns nya stora industriområde i öster, längs E18...

Visad

Eriksbergsvägen, Inget område

Industrimark

Visad

Terminalgatan, Inget område

150 000 kvm bereddmark i direkt anslutning till Norra och sö...

Visad

Långgatan, Övriga områden

Detaljplanelags som Industri.

Visad

Engelbrektsgatan, Engelbrektsgatan

Engelbrektsgatan

Visad

Teknikvägen, Inget område

Detaljplanelagd som Industri intill järnväg/industrispår. Av...

Visad

Regementsgatan, Almnäs

Byggrätter industri med exploateringsgrad 40%. Högsta bygghö...

Visad

Volymvägen, Runnevål

Planlagd och avstyckning kan göras.

Visad

Stationsvägen, Heby

Mark för småindustri. Behöver styckas av innan försäljning k...

Visad

Kvarngärdegatan, Östervåla

Mark för småindustri. Området behöver styckas av innan försä...

Visad

Sågaregatan, Lersätter

Planlagd och avstyckning kan göras.

Visad

Brene, Brene företagsby

Brene Företagsby - direkt vid riksväg 52. Här passerar ca 6 ...

Visad

Södra Nibble, Nibble

Industrimark

Visad

Regeringsgatan 25-29, City

Ta plats i Urban Escape-kvarteret! På Regeringsgatan 25-29 h...

Visad

Brene, Brene företagsby

Brene Företagsby - direkt vid riksväg 52. Här passerar ca 6 ...

Visad

Fyrgatan, Arlandastad

Utmed E4:an och Arlandastad finns ett av Sveriges bästa logi...

Visad

Idrottsvägen, Idrottsvägen

Idrottsvägen

Visad

Idrottsvägen, Idrottsvägen

Idrottsvägen

Visad

Solnavägen 2, Hagastaden

Just nu planeras Life City i Sveriges mest kommunikativa läg...

Visad

Furbråtsgatan, Övriga områden

Detaljplanelagd som Småindustri/handel.

Visad

Djursnäsvägen, Vansta industriområde, Vansta Industriområde

Detaljplanelagd industrimark. Råmark. 250 m från väg 225; 2 ...

Visad

Notbodvägen, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri. Avstyckningsbart markområde in...

Visad

Industrivägen, Övriga områden

Detaljplanelagd som Industri.

Visad