Lars Olsson

lars.olsson@lantab.se

Lokaler
Lokaltyp Produktionslokal
Yta 300 m²

Stureholmsvägen 4, Uddevalla

Kan hyras möblerat med utrustning för TV produktion

Lokaltyp Kontor
Yta 200 m²
Lokaltyp Kontor
Yta 300 m²