Logicenters

Logicenters är den ledande utvecklaren av moderna logistikfastigheter med närvaro i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen och Tyskland med cirka 3 miljoner kvadratmeter logistikytor. Vi äger, utvecklar och återutvecklar moderna logistikfastigheter i så gott som alla viktiga logistiklägen i regionen. Vi är specialiserade på modern logistik och alla våra fastigheter uppfyller de höga krav på kvalitet, effektivitet och flexibilitet som ställs av logistikverksamheter i världsklass.

Kontaktpersoner
Lokaler