Mark, Mogetorpsgatan, Mogetorp, Katrineholm

  • 40 000 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 40 000 m²
Adress Mogetorpsgatan
Område Mogetorp
Kommun Katrineholms kommun
Objektsnummer 41859509

Karta
Visa på kartan: