Fastighetsutvecklare med stora visioner

10 maj 2021

Elof Hansson Fastigheter är ett ungt fastighetsbolag, sprunget ur 125 års tradition av att se och ta vara på affärsmöjligheter. Vi investerar i, utvecklar, äger och förvaltar, i huvudsak kommersiella fastigheter, och investerar i nya projekt. Med facit på hand efter bolagets första 10 år kan vi konstatera att vi valt rätt strategi. Och framtiden ser minst sagt spännande ut.

Elof Hansson skulle komma att leda sin firma under mer än ett halvt sekel och gick från att vara ett enmansföretag till en världsomspännande organisation, som än i dag går under namnet Elof Hansson. Handelshusets huvudkontor ligger fortfarande vid Första Långgatan i Göteborg och ägs av en stiftelse. Verksamhetsområdena är många, 2010 formades bolaget Elof Hansson Fastigheter.

Våra befintliga fastigheter gav oss ett startkapital som gjorde att vi kunde investera, samtidigt som vi utvecklade vår strategi och affärsplan.

- 2010 bestämde man sig för att utveckla ett affärsområde som skulle investera och göra avkastning i fastigheter, berättar Lennart Hedström, vd på Elof Hansson Fastigheter. Den nya verksamheten startades här i Göteborg och hittade sitt fokus främst inom kontorssegmentet. Det blev också naturligt att rent geografiskt satsa i den delen av staden där huvudkontoret låg. Redan då var Göteborgs centrum på väg att utvecklas i den riktningen.

RÄTT STRATEGI MED FACIT PÅ HAND

Resan startade med att fastigheter såldes av, både på hemmaplan och utomlands, och istället investerades det i fastigheter som skulle passa den inslagna vägen.

- Våra befintliga fastigheter gav oss ett startkapital som gjorde att vi kunde investera, samtidigt som vi utvecklade vår strategi och affärsplan, berättar Lennart Hedström. Grunden är att vi ska ha kännedom om affären och vara affärsdrivande. Vi investerar inte i kassafastigheter utan vill fokusera på utvecklingsfastigheter.

Och med facit på hand kan man konstatera att bolaget valde rätt strategi, både vad gäller geografi och fastighetstyp.

- Elof Hansson Fastigheter blev ganska snabbt en del av det konsortium som, via Älvstranden Utveckling, har fått i uppdrag att utveckla Masthuggskajen. Vi fick chansen att förvärva 40 000 kvm BTA, i stadens bästa läge enligt oss. Arbetet med detaljplanen har tagit sex år men det har gjort att vi haft tid på oss att landa i ett koncept och en vision som vi, och många andra, tror på.

STÄRKER GÖTEBORG SOM HANDELSSTAD

Elof Hansson Fastigheter har idag fullt fokus på sina projekt på Masthuggskajen. Störst är det dynamiska kontorshuset Global Business Gate som ska bli ett centrum och en mötesplats för internationella affärer och stärka Göteborg som internationell handelsstad. Här kommer det exportinriktade näringslivet möta globala specialistföretag inom allt från transport och juridik till kommunikation och it-teknik. Alecta är medinvesterare och en långsiktig partner i projektet.

Global Business Gate är ett väldigt viktigt projekt för oss, men även för regionen.

- Global Business Gate är ett väldigt viktigt projekt för oss, men även för regionen, konstaterar Lennart Hedström. Det är inte det största och mest komplexa projekt som byggs i Göteborg just nu, men det som är unikt är att vi ska bygga på en yta där det bara finns vatten i dag. En ny halvö ska skapas innan huskropparna kan börja byggas 2023. Just nu har vi avsiktsförklaringar med presumtiva hyresgäster för över 50  procent av ytorna, det visar att vi har skapat en trovärdighet i vad vi vill skapa här. Konceptet, innehållet och läget lockar!

Första inflyttning planeras till sommaren 2025, men redan nu öppnar International House i en av Elof Hanssons Fastigheters befintliga fastigheter vid Järntorget för att sedan bli en del av Global Business Gate. Precis som Global Business Gate blir International House en plats där internationella företag och talanger träffas och möts. Här skapas en flexibel och korsbefruktande miljö för såväl internationella företag som för internationell kompetens. International House kommer att drivas av Göteborgs Stad genom Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen och Business Region Göteborg. Initiativet stöds av Västra Götalandsregionen som även är en medfinansiär.

AFFÄRER SOM SKAPAR MÖJLIGHETER

Elof Hansson Fastigheters övriga planer på Masthuggskajen skrivs bostäder. Och affärer har gjorts för att skapa möjligheter i framtiden.

- Vi hade två ytterligare byggrätter i området men den mindre byggrätten sålde vi våren 2020 till Veidekke Eiendom och Anor Fastigheter som ska bygga 120 bostadsrätter här. Den andra byggrätten säljer vi hälften av för att tillsammans med den nya ägaren, Riksbyggen, kunna utveckla både hyresrätter och bostadsrätter i två fastigheter, i en så kallad 3D-fastighetsbildning. Vi tittar på möjligheten att bygga hyresrätter i vår del av byggrätten. På så sätt säkerställer vi en säker affär över tid och ett stabilt kassaflöde.

Det projektet kommer ge Elof Hansson Fastigheter ännu bättre möjligheter att arbeta med projekt- och fastighetsutveckling framöver.

- Vi har kommit fram till att just fastighetsutveckling, där affärsmöjligheterna får styra, ska känneteckna oss som bolag. Den strategin ska leda oss framåt. Vi har fler, spännande planer som vi snart kan dela med oss av. Planer som handlar om något ännu mer spektakulärt än att bygga ett kontorshus i vattnet, konstaterar Lennart Hedström avslutningsvis.

Artikeln är en annons från Elof Hansson Fastigheter och inte en artikel av Lokalguiden.