Relier - Real Estate Advisor Göteborg Transaktion

Konton
Kontaktpersoner
Lokaler

Textilgränd 2, Falköping

Projektfastighet om ca 1260 kvm i 2 plan med källare. Tomt om ca 6528 kvm. Fastigheten har genomgått större renoveringar. Många möjligheter att ställa om till bostäder, lager och industri. Fastigheten ligger centralt i Kinnarp och kan säljas i AB. Hör av er för mer info.

Lokaltyp
Yta 1 260 m²

Klostervägen 13, Falköping

Större hyresfastighet om 8 st lägenheter. Bostaden är godkänd för gruppboende. Total area om ca 476 kvm. Storkök finns. Värmesystem är kombinerat av el och pelletspanna som är installerat 2015. FTX Ventilation med godkänd ventilationskontroll. Lägenheterna betalar varmhyra. Det finns 6 st bilplatser. Hyresintäkt om ca 716400 kr och drift om ca 85000 kr. Hör er för mer info!

Lokaltyp
Yta 476 m²

Gunnesgårdsvägen 25, Kungsbacka

Fastighet med bra skyltläge längs E6. Fastigheten innehåller idag ett flertalet hyresgäster. Bla Schiedmann och Fjäråsgrillen. LOA ca 1290 kvm samt en bruttointäkt om ca 1.3 mkr.

Lokaltyp
Yta 1 m²

Utängsvägen 1H, Sjövik

Bostadsbestånd i Sjövik, Lerum. På fastigheten finns 2 bostadsbyggnader om totalt 20 lägenheter. De är fördelade med 16 st 2 RoK samt 4 st 3 RoK. Total BOA är 1450 kvm. Lägenheterna har förhandlingsordning med en årshyra om 1.367.903 kr i kallhyra. Försäljning sker som fastighetsförsäljning. Byggnader: 2 huskroppar med sammanlagt 20 lägenheter. Samtliga lägenheter har balkong alternativt egen uteplats. Varje lägenhet har värmepump för värme, varmvatten och återvinning av ventilationsvärme. Till varje enhet finns en parkering med motorvärmare. Varje lägenhet har egen tvättutrustning.. Ekonomi: Förhandlad hyra 1.367.903 kr/år i kallhyra Drift ca 186.000 kr fördelat på VA/EL, 72929 kr, Sophämtning 33488 kr, TV 29028 kr, Försäkring 23220 kr samt fastighetsskatt 27210 kr. Taxering: Se fastighetsutdrag. Servitut: Se fastighetsutdrag. Byggnadssätt: Grund- Torpargrund Stomme-Trä Bjälklag-Betong Fasad-Träpanel Fönster-3-glas isoler Ventilation- Mekanisk frånluft med återvinning Uppvärmning- Individuella värmepumpar i varje lägenhet. Vattenburen Välkommen att boka en privat visning.

Lokaltyp
Yta 1 450 m²

Dagjämningsgatan 18, Göteborg

Fastighet med utvecklingsmöjligheter. I hjärtat av Kortedala finns denna fastighet som innehas med tomträtt med 1812 kvm. Det finns stor potential att anpassa fastigheten för eget bruk eller att hyra ut den. Fastigheten är belägen i Kortedala industriområde i nordöstra Göteborg. Området ansluter till bostadsbebyggelse och Kortedala torg. Avståndet till Göteborg centrum är ca 8 km. Objektet består av sammanbyggda byggnadsdelar om ca 1700 kvm LOA, uppfört i 1-2 plan ovan mark jämte källare under viss del. I huvudsak skedde byggnationen 1963-1964 samt en tillbyggnad under 2009. Byggnaden har lager, kontor samt personalutrymmen. Huvudbyggnaden har stomme och bjälklag av betong med senaste tillbygget har stålstomme. fasaderna är klädda med tegel alternativt putsade eller klädda med plåt. Yttertak är klädda med papp och delvis plåt. Fönster i 2-glas med träbågar. Uppvärmning sker med gaspanna. i den nyare delen sker uppvärmning via luftvärmepump. Varmvatten via elektrisk varmvattenberedare. Det finns tillgång till portar och lastkaj. Parkering finns i direkt anslutning till fastigheten. Ekonomi: Tomträttsavgäld om 11.800 kr enligt fastighetsutdrag per 2020-09-21. Tomträttsavtal gäller till 2039-12-31, sedan förlängningar om 20 år. Pantbrev om 5.755.000 kr per 2020-09-21 Fastighetsskatt om 0,5% av taxeringsvärdet om 2.738.000 kr ger 13.960 kr per år. Schablon Drift och underhåll om 250.000 kr (147 kr/kvm/år) Fastigheten säljes i KB.

Lokaltyp
Yta 1 700 m²

Stallmästaregatan 3, Göteborg

Fastighet med möjligheter. Nu finns denna fastighet i hjärtat av Bellevue till salu. Idag finns lagerbyggnader om ca 1800 kvm LOA samt en stor parkering. Det pågår diskussioner om att driva en planändring för området. Skisser finns framtagna för ca 120 lägenheter. Hör av er för ett möte och mer info!

Lokaltyp
Yta 1 800 m²