Lagerlokal, Terminalvägen 2, Båramo, Skillingaryd

  • 10 000–50 000 m²

Vi bygger nya logistik eller produktionslokaler skräddarsydda efter våra kunders behov. Produktionstiden är ca. 10 - 14 månader.


Lokaltyper Lagerlokal / Produktionslokal / Logistiklokal
Total yta 10 000–50 000 m²
Adress Terminalvägen 2
Område Båramo
Kommun Vaggeryds kommun
Objektsnummer 41960031

Beskrivning

https://www.logisteaterminalen.se.

Trots att området inte är fullt uppbyggt än finns en redan klar infrastruktur. Detta underlättar väsentligt för en snabb utveckling av området. El och fjärrvärme har full kapacitet från start och täcker all framtida behov för alla planerade anläggningar.

Ett existerande vägnät med flera tillfartsvägar sörjer för ett gott trafikflöde utan flaskhalsar.

Endast 900 meter från Båramo Kombiterminal. Möjlighet till spåranslutning direkt in i fastigheten.

Planlösning

Nyproduktion som anpassas efter kundens behov. Se länk: https://www.logisteaterminalen.se.

Vägbeskrivning

Flera tillfartsvägar till området tryggar ett gott trafikflödet både till och från E4:an. Befintligt vägnät inom området skapar lätta anslutningsmöjligheter till de nya anläggningarna.

Övrigt

UPPVÄRMNING: Fjärrvärme
VENTILATION: FTX
MILJÖCERTIFIERING: BREEAM
Den här certifieringen är världens mest använda. Breeam används för befintliga och nybyggda kommersiella byggnader. 2013 kom en svensk version som utgår från svensk lagstiftning, svenska metoder och arbetssätt. Breeam är en heltäckande certifiering med många indikatorer. Här görs bedömningar inom projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial och föroreningar samt byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.


Karta


Bilder på lokalen