Mark / tomt, Stenvägen, Karlsro Industriområde, Ljungby

  • 150 000 m²

Grovplanerad verksamhetsmark, planlagd för industri.


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 150 000 m²
Adress Stenvägen
Område Karlsro Industriområde
Objektsnummer 41881386

Beskrivning

Grovplanerad verksamhetsmark, planlagd för industri på Karlsro industriområde. Beläget sydväst om Ljungby centrum, delvis skyltläge mot E4 och med goda anslutningsmöjligheter till E4 och väg 25.