Mark / tomt, Stationsvägen, Heby

  • 40 000 m²


Lokaltyper Mark / tomt / Produktionslokal
Total yta 40 000 m²
Adress Stationsvägen
Område Heby
Kommun Heby kommun
Objektsnummer 41859789

Beskrivning

Heby Lövlunds företagsby
Tätort: Heby
Inriktning: Mark för småindustri
Detaljplan: DP 112 Lövlunds företagsby
Se länk: https://heby.se/dokumentarkiv/documents/2018/03/lovlunds-foretagsby-dp112-heby.pdf
Placering och utformning: Behöver styckas av innan försäljning kan ske. Byggnader får vara max 9 meter höga i största delen av området. Inom mindre delar av detaljplanen får byggnader vara max 4,5 meter höga.
Verksamhetsområdets yta: Ca. 40 000 kvm
Infrastruktur: Riksväg 56, 72 samt järnväg.


Karta

Bilder på lokalen