Mark / tomt, Snesholm 101, Morgongåva

  • 10 000 m²


Lokaltyper Mark / tomt / Produktionslokal
Total yta 10 000 m²
Adress Snesholm 101
Område Morgongåva
Kommun Heby kommun
Objektsnummer 41859792

Beskrivning

Morgongåva Företagsby
Tätort: Morgongåva
Inriktning: Småindustri
Detaljplan: DP 119 Morgongåva Företagsby
Placering och utformning: 30% av byggnadsområde inom tomtplats får bebyggas. Högsta byggnadshöjd 9 m.
Verksamhetsområdets yta: Ca 10 000 kvm
Gata & VA: Lokalgata samt VA-anläggning utbyggt
Infrastruktur: Riksväg 72 samt järnväg
Övrigt: Fastigheten måste styckas av innan försäljning

OBS! Industrimarken upplåts för en solcellsanläggning.


Karta
Visa på kartan:

Bilder på lokalen