Mark / tomt, Kvarngärdegatan, Östervåla, Östervåla

Heby kommun Kommunikation (219 m) Shopping (288 m) Friskvård (435 m) Postkontor (878 m)

Östervåla industriområde Tätort: Östervåla Inriktning: Småindustri Detaljplan: DP 53 Byggnadsplanen för Åby samhälle Verksamhetsområdets yta: Ca 44 500 kvm Gata & VA: Lokalgata utbyggt och tillgång till kommunalt VA finns Infrastruktur: Riksväg 272 Övrigt: Fastigheten måste styckas av innan försäljning...

Beskrivning

Östervåla industriområde
Tätort: Östervåla
Inriktning: Småindustri
Detaljplan: DP 53 Byggnadsplanen för Åby samhälle
Verksamhetsområdets yta: Ca 44 500 kvm
Gata & VA: Lokalgata utbyggt och tillgång till kommunalt VA finns
Infrastruktur: Riksväg 272
Övrigt: Fastigheten måste styckas av innan försäljning

Kilgrändsvägen 3, Östervåla

Industrifastighet Fd snickeriverkstad. Lokalen omfattar ca ...

Visad

Dalvägen, Östervåla

Åby industriområde Tätort: Östervåla Inriktning: Industri,...

Visad