Mark / tomt, Klevåsvägen, Lillesjö, Uddevalla

TMA Fastighets AB Shopping (124 m) Bilservice (311 m) Kommunikation (514 m)

Klevåsvägen 4, Lillesjö

Stora öppna ljusa kontor. Lämpliga för desgnkontor, grossist...

Visad

Dalhemsvägen 2, Lillesjö

Lokal, lämplig som butik, utställning el liknande. Kan samma...

Visad