Lagerlokal, Industrivägen 2, Mullsjö

  • 3 000–8 000 m²

Nyproduktion i Mullsjö. Nu erbjuder vi möjligheten till nyproducerade lokaler som anpassas till verksamhetens behov.


Lokaltyper Lagerlokal / Produktionslokal / Logistiklokal
Total yta 3 000–8 000 m²
Adress Industrivägen 2
Område Mullsjö
Kommun Mullsjö kommun
Objektsnummer 41960027

Beskrivning

Vi bygger nya logistik eller produktionslokaler skräddarsydda efter våra kunders behov. Produktionstiden är ca. 10 - 14 månader. Nyproduktion som anpassas till verksamhetens behov.

Planlösning

Möjlighet till nyproduktion om ca 8 000 Kvm. Fastigheten är idag obebyggd och består av en yta om 12 000 kvadratmeter.

Övrigt

FASTIGHETSBETECKNING: Gyljeryd 1:42.


MILJÖCERTIFIERING: BREEAM
Den här certifieringen är världens mest använda. Breeam används för befintliga och nybyggda kommersiella byggnader. 2013 kom en svensk version som utgår från svensk lagstiftning, svenska metoder och arbetssätt. Breeam är en heltäckande certifiering med många indikatorer. Här görs bedömningar inom projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial och föroreningar samt byggnadens läge i förhållande till allmänna kommunikationsmedel.


Karta