Mark / tomt, Götene Norra, 533 91 Götene, E20/DP74, Götene

  • 180 000 m²
  • Enligt överenskommelse

Industritomten E20/DP74 ägs av Götene kommun. Fastigheten har ett attraktivt läge mellan nya och gamla E20 i korsning med Riksväg 44. Enligt senaste mätning passerar här ca 10 000 fordon dagligen. E20är även under utbyggnad vilket förbättrar förutsättningarna för än bättre logistikmöjligheter. Götene har ett centralt läge i Skaraborg och en mycket god tillgänglighet till övriga Sverige vidare till de nordiska länderna. Fastigheten är planerad för industri, detaljhandel eller lager/logistik och...


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 180 000 m²
Adress Götene Norra, 533 91 Götene
Område E20/DP74
Tillträde Enligt överenskommelse
Objektsnummer 41928511

Beskrivning

Industritomten E20/DP74 ägs av Götene kommun. Fastigheten har ett attraktivt läge mellan nya och gamla E20 i korsning med Riksväg 44. Enligt senaste mätning passerar här ca 10 000 fordon dagligen. E20 är även under utbyggnad vilket förbättrar förutsättningarna för än bättre logistikmöjligheter. Götene har ett centralt läge i Skaraborg och en mycket god tillgänglighet till övriga Sverige vidare till de nordiska länderna.
Fastigheten är planerad för industri, detaljhandel eller lager/logistik och har en bygghöjd på upp till 14 meter. Fastigheten är i princip helt utan höjdskillnader så ingen större markförberedelse krävs för terrassering. För mer information se bifogad detaljplan samt PDF som även innehåller flygfilm.

Skyltläge

Ja


Karta

Bilder på lokalen