Mark / tomt, Dalvägen, Östervåla

  • 15 000 m²

Åby industriområde Tätort: Östervåla Inriktning: Industri, kontor & handel Detaljplan: 220 Åby industriområde Placering och utformning: Högsta byggnadshöjd 8 m. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Verksamhetsområdets yta: Ca 27 000 kvm Gata & VA: Lokalgata och VA-anläggning utbyggt Transportmöjligheter: Riksväg 272 Infrastruktur: Minsta tomtstorlek 4000 kvm Övrigt: Fastigheten måste styckas av innan försäljning...


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 15 000 m²
Adress Dalvägen
Kommun Heby kommun
Objektsnummer 41859787

Beskrivning

Åby industriområde
Tätort: Östervåla
Inriktning: Industri, kontor & handel
Detaljplan: 220 Åby industriområde
Placering och utformning: Högsta byggnadshöjd 8 m. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.
Verksamhetsområdets yta: Ca 27 000 kvm
Gata & VA: Lokalgata och VA-anläggning utbyggt
Transportmöjligheter: Riksväg 272
Infrastruktur: Minsta tomtstorlek 4000 kvm
Övrigt: Fastigheten måste styckas av innan försäljning


Karta
Visa på kartan:


Bilder på lokalen