Mark / tomt, Backbovägen, Heby, Heby

  • 67 000 m²

Heby västra Företagsby Tätort: Heby Inriktning: Industri, kontor & handel Detaljplan: DP 271 Heby västra företagsby Placering och utformning: Byggnader placeras minst 6 m från tomtgräns. Högsta byggnadshöjd 8 m. Störningsskydd: Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Verksamhetsområdets yta: Ca 67 000 kvm Gata & VA: Lokalgata och VA-anläggning måste byggas ut Infrastruktur: Riksväg 56, 72 samt järnväg...


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 67 000 m²
Adress Backbovägen
Område Heby
Kommun Heby kommun
Objektsnummer 41859790

Beskrivning

Heby västra Företagsby
Tätort: Heby
Inriktning: Industri, kontor & handel
Detaljplan: DP 271 Heby västra företagsby
Placering och utformning: Byggnader placeras minst 6 m från tomtgräns. Högsta byggnadshöjd 8 m.
Störningsskydd: Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.
Verksamhetsområdets yta: Ca 67 000 kvm
Gata & VA: Lokalgata och VA-anläggning måste byggas ut
Infrastruktur: Riksväg 56, 72 samt järnväg


Karta
Visa på kartan:


Bilder på lokalen