Mark / tomt, Backbovägen, Heby, Heby

  • 67 000 m²

Heby västra Företagsby Tätort: Heby Inriktning: Industri, kontor & handel Detaljplan: DP 271 Heby västra företagsby Placering och utformning: Byggnader placeras minst 6 m från tomtgräns. Högsta byggnadshöjd 8 m. Störningsskydd: Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Verksamhetsområdets yta: Ca 67 000 kvm Gata & VA: Lokalgata och VA-anläggning måste byggas ut Infrastruktur: Riksväg 56, 72 samt järnväg...


Lokaltyp Mark / tomt
Total yta 67 000 m²
Adress Backbovägen
Område Heby
Kommun Heby kommun
Objektsnummer 41859790

Stanna hemma om du kan. Boka videovisning när du gör en intresseanmälan.

Lämna ett önskemål om att få se lokalen genom videovisning i meddelandet. Glöm inte att ge ett förslag på tid och datum.


Beskrivning

Heby västra Företagsby
Tätort: Heby
Inriktning: Industri, kontor & handel
Detaljplan: DP 271 Heby västra företagsby
Placering och utformning: Byggnader placeras minst 6 m från tomtgräns. Högsta byggnadshöjd 8 m.
Störningsskydd: Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.
Verksamhetsområdets yta: Ca 67 000 kvm
Gata & VA: Lokalgata och VA-anläggning måste byggas ut
Infrastruktur: Riksväg 56, 72 samt järnvägBilder på lokalen