Lokalguiden Bas


Hur många lokaler avser ni annonsera?

Vi erbjuder ett lägre månadspris per annons när du väljer att annonsera fler lokaler.


Att betala nu:0 kr
Därefter:801 kr per annons
Ordinarie pris:
890 kr -10%
Köp nu

Abonnemanget faktureras månadsvis utifrån antalet publicerade annonser. Kostnaden per publicerad annons är därför endast en uppskattning utifrån det antal ni valt.