Vikarns Fastighets AB

Konton
Kontaktpersoner
Robert Lundqvist

robert@gtsfrakt.se

0157-130 22 / 070-317 76 78

Lokaler

Taljavägen 4, Talja Industriområde

Industrimark, det går att bygga 11 meter höga byggnader.

Visad