Tingsvalvet Fastighets AB

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige.
Bolaget och koncernstrukturen

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som bildades 2019.

Kontaktpersoner
Lokaler