Svenska Bostäder

Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad. Som Sveriges största bostadsbolag har de under 60 år haft en aktiv roll i byggandet och förvaltandet av Stockholm och dess stadsdelar.

Svenska Bostäder anser som sin främsta uppgift är att ge sina kunder förutsättningar att skapa sig ett hem, där de trivs och vill stanna kvar.

De närmaste åren planerar Svenska Bostäder att bygga tusentals nya hyreslägenheter i hela Stockholm. Dom satsar också på att bygga studentlägenheter och att skapa trygga boenden. Dessutom fortsätter satsningen på att förse alla lägenheter med riktigt bredband.

Svenska Bostäder förvaltar också lokaler, som hyser allt från kontor, butiker och restauranger till daghem, skolor, vårdanläggningar och lager. De driver även köpcentrumanläggningar. Verksamheterna som bedrivs är viktiga för de bidrar till att skapa levande stadsdelar.

Svenska Bostäder var en av de första hyresvärdarna i Sverige som tog miljöfrågorna på allvar. Sedan mitten av 1980-talet har Svenska Bostäder vänt upp och ned på verksamheten i jakt på "miljöbovar".
Affärsidé och kärnvärden
Svenska Bostäder ska ha ett varierat och attraktivt fastighetsbestånd för uthyrning till boende och verksamheter i Stockholm. På ett engagerat och affärsmässigt sätt skapar vi individuella och trygga lösningar för långsiktiga kundrelationer.

Visionen utgår från kärnvärdena:
- Hemkänsla – det bästa våra kunder kan få.
- Grönska – ger liv åt gården.
- Affärsmannaskap – stärker vårt företag.
- Miljöomsorg – vi ska göra skillnad.

Historik
AB Svenska Bostäder bildades den 16 februari 1944 av byggmästare Baltzar Lundström. Bolaget köptes av staden 1947 och samma år fattades beslut att börja bygga i egen regi med egen anställd personal. Året därpå började man bygga 869 lägenheter och en centrumanläggning i Kärrtorp.

ABC-stadens födelse
Efter ytterligare byggen i bland annat Tallkrogen och Björkhagen var det i början av 1950-talet dags för ABC-staden Vällingby. Hässelby, Bredäng och Skärholmen är andra exempel på förorter där Svenska Bostäder hade en framträdande roll.   

Fortsatt uppbyggnad
Byggverksamheten utvecklades efterhand till en stor och dominerande del av företaget. Majoriteten av de anställda arbetade med byggproduktion. Under slutet av 1960-talet och under 1970-talet byggde Svenska Bostäder med egen personal fler än 1000 lägenheter årligen. Ytterligare lägenheter byggdes dessutom av entreprenörer. Exempel på områden som byggdes under denna tid är Östberga, Tensta, Hjulsta, Husby och Akalla. Även i Stockholms kranskommuner Botkyrka, Salem, Tyresö och Huddinge byggde Svenska Bostäder för att försöka mätta den stora efterfrågan på bostäder. Dessa bostadsbestånd utanför Stockholms kommun är nu sålda.

Svenska Bostäder - förvaltningsbolaget
Ett riksdagsbeslut satte stopp för den egna byggverksamheten. Från 1 juli 1979 tilläts inte nyproduktion i egen regi med statliga lån. Härmed startade företagets omvandling till ett renodlat förvaltningsbolag.
Målsättningen blev nu att åstadkomma bättre service till hyresgästerna och att uppnå större effektivitet. Själva byggandet blev mer inriktat på ombyggnader (framför allt i innerstaden) och bostäder för speciella ändamål, exempelvis äldreboende.  

Underhåll och tillval
Under 1980-talet decentraliserades förvaltningsorganisationen för att komma närmare hyresgästerna. 1986 kom det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet som sedan upphörde att gälla 2006. Idag följs hyreslagens regler som säger att med skäliga tidsintervaller ska tapetsera, måla om och genomföra andra sedvanliga reparationer.

Miljötänkandet
Miljöarbetet blev en växande del i företagets verksamhet. Bland annat kan våra hyresgäster sortera sina sopor för återvinning och all nyproduktion byggs sedan 2008 med lågenergi - eller passivhusteknik.

Nyförvärv och utförsäljning
1991 köpte Svenska Bostäder 91 procent av aktierna i AB Stadsholmen som förvaltar cirka 1 500 lägenheter i kulturhus i Stockholm.
1990-talet präglades framför allt av ytterligare kundanpassning av verksamheten, miljöfrågor samt försäljningar av de delar av fastighetsbeståndet som låg i Stockholms kranskommuner.

 Återigen byggs nya lägenheter
Under 2000-talet har utförsäljningen av fastigheter i framför allt innerstaden varit en av de frågor som debatterats mest. Samtidigt bygger nu Svenska Bostäder nya hyreslägenheter runt om i Stockholm.

Kontaktpersoner
Lokaler