Sala Kommun

Konton
Uthyrare
Lokaler

Östergårdsvägen 19, Salbohed

Sala Sand 1:31. Avstyckad småindustrimark. Planlagd för indu...

Visad

Fridhemsgatan 21, Fridhem

Del av Sala Kristina 4:9 inom Fridhemsområdet. Möjlighet att...

Visad

Verkstadsgatan, Nybro Industriområde

Del av Sala Kristina 4:6. Planlagd för industri och ligger i...

Visad