Sala Kommun

Konton
Uthyrare
Artiklar
Lokaler

Östergårdsvägen 19 , Inget område

Sala Sand 1:31. Avstyckad småindustrimark. Planlagd för indu...

Visad

Fridhemsgatan 21 , Fridhem

Del av Sala Kristina 4:9 inom Fridhemsområdet. Möjlighet att...

Visad

Verkstadsgatan , Nybro Industriområde

Del av Sala Kristina 4:6. Planlagd för industri och ligger i...

Visad