Näringsliv Ulricehamn AB

Vi är ett kommunalägt bolag som arbetar med destinationsutveckling och näringslivsutveckling. Vi finns till för dig som driver eller vill driva företag i Ulricehamns kommun. Vi lyfter varumärket Ulricehamn så det kopplas samman med en attraktiv ort för både boende, besökare och etableringar.

Kontaktpersoner
Lokaler