Mälarstaden Asset Management AB

Mälarstaden Asset Management etablerades 2018. Bolaget erbjuder fastighetsägare en hållbar tillgångsförvaltning genom fokus på en långsiktig kunddialog, en resurseffektiv förvaltning och värdeskapande utvecklingsprojekt. Mälarstaden är verksam, i första hand, i Mälardalen med huvudkontor i Stockholm och ett lokalkontor i Eskilstuna. Mälarstaden sysselsätter i dagsläget sex medarbetare och förvaltar idag 21 centralt belägna fastigheter i Eskilstuna åt Fastighets AB Regio.

Kontaktpersoner
Lokaler