Lessebo kommun

Konton
Uthyrare
Artiklar
Lokaler

Grycksbovägen , Inget område

Industriändamål. 6 m:s bygghöjd. Avstyckningsbar

Visad

Lebovägen Södra Industriområdet , Södra Industriområdet

Industriändamål. 12 m:s bygghöjd. Avstyckningsbar

Visad

Lebovägen Södra Industriområdet , Södra Industriområdet

Industriändamål. 12 m:s bygghöjd. Avstyckningsbar

Visad

Plåtslagarvägen , Inget område

Industriändamål. 6 m:s bygghöjd småindustri. Avstyckningsbar

Visad

Ekeberga, Kosta

Industriändamål. 8 m:s bygghöjd. Avstyckningsbar

Visad

Brogatan Västra Industriområdet , Västra Industriområdet

Industriändamål. 8 m:s bygghöjd. Avstyckningsbar

Visad

Brogatan Västra Industriområdet , Västra Industriområdet

Industriändamål. 8 m:s bygghöjd. Avstyckningsbar

Visad

Lebovägen Södra industriområdet, Södra Industriområdet

Södra industriområdet. Industriändamål. 12 m bygghöjd.

Visad

Lagervägen , Skruv

Industriändamål. 8 m:s bygghöjd

Visad

Öster om Bultvägen , Skruv

Industriändamål. 8 m:s bygghöjd. Avstyckningsbar

Visad

Söder om Ångsågsvägen , Skruv

Industriändamål. 6 m:s bygghöjd. Avstyckningsbar

Visad

Brogatan Västra Industriområdet , Västra Industriområdet

Industriändamål, 8 m:s bygghöjd. Avstyckningsbar.

Visad

Järnvägsgatan , Hovmantorp

Industriändamål, 8 m:s bygghöjd

Visad

Östra industriområdet i Hovmantorp , Östra Industriområdet

Industriändamål. 8 m:s bygghöjd. Avstyckningsbar

Visad