Husvärden AB

Husvärden är ett fastighetsbolag med kompetens inom fastighetsförvaltning, uthyrning av lägenheter och lokaler. Husvärden har sitt kontor i Mölndal där merparten av fastighetsbeståndet är beläget. Mest känd är Husvärden för att utveckla gamla textilområdet Krokslätts Fabriker till en modern stadsdel i Mölndal där gammalt och nytt mötts på ett klimatsmart sätt.

Husvärden AB startade 1994 och förvaltar ca 100 000 m² lokaler som ligger i framförallt i Mölndal.

Långsiktig förvaltning, nära kontakt med hyresgästerna och ett aktivt engagemang är det som kännetecknar Husvärdens verksamhet. Omtanke och trivsel ingår i hyran!

Husvärden AB är ett förvaltningsbolag som ingår i fastighetskoncernen Damoj AB.

I koncernen ingår även:
KB Kullen, KB Bergskroken, KB Lenson, KB Metallvägen, KB Uddängen, KB Kusken, Friggabyns Fastighets AB, Fastighets AB Juristen, Ekenledens Förvaltnings AB, KB Kreativiteten

Kontaktpersoner
Lokaler