Heby kommun

Konton
Uthyrare
Artiklar
Lokaler

Gamla Landsvägen, Vittinge

Mark för handelsändamål. Marken behöver styckas av innan för...

Visad

Morgongåva, Morgongåva

Industritomt för småindustri. Byggnad får maximalt vara 9 m ...

Visad

Verkstadsgatan 9 , Heby

Industritomt. Område för hantverk, småindustri och servicefö...

Visad

Tegelvägen, Heby

Mark för industri, handel, kontor alt samlingslokal. Området...

Visad

Dalvägen, Östervåla

Mark för industri, kontor och handel. Området behöver stycka...

Visad

Kvarngärdegatan, Östervåla

Mark för småindustri. Området behöver styckas av innan försä...

Visad

Stationsvägen, Heby

Mark för småindustri. Behöver styckas av innan försäljning k...

Visad

Heby, Heby

Mark för industri, kontor och handel. Behöver styckas av inn...

Visad

Tärnsjö, Tärnsjö

Mark för industri, kontor och handel. Får minst styckas av t...

Visad

Snesholm 101, Morgongåva

Industri tomt, mark för småindustri. Byggnad får maximalt va...

Visad