Heby kommun

Konton
Uthyrare
Artiklar
Lokaler

Gamla Landsvägen, Vittinge

Mark för handelsändamål. Marken behöver styckas av innan för...

Visad

Morgongåva, Morgongåva

Industritomt för småindustri. Byggnad får maximalt vara 9 m ...

Visad

Kvarngärdegatan, Östervåla

Mark för småindustri. Området behöver styckas av innan försä...

Visad

Stationsvägen, Heby

Mark för småindustri. Behöver styckas av innan försäljning k...

Visad

Snesholm 101, Morgongåva

Industri tomt, mark för småindustri. Byggnad får maximalt va...

Visad