EK Kjell Nilsson AB

Konton
Uthyrare
Kjell Nilsson

info@e-k.nu

070-566 36 36

Lokaler

Klingerud 340, Kil

Fryslager 50 pallar.

Visad