CA Fastigheter AB - Växjö

Med nyfikenhet och hjärta äger, förvaltar och utvecklar vi bostäder och kommersiella fastigheter i attraktiva tillväxtregioner – både i och utanför Sverige. Vi har kontor i sex olika städer, från Stockholm i norr till Malmö i söder. För vi är övertygade om att det är kontakten med våra kunder som får oss att växa och utvecklas.

Kontaktpersoner
Lokaler