Bygg-Göta

Bygg Göta Göteborg AB är ett Göteborgs större privata fastighetsbolag och bedriver sedan snart 65 år fastighetsförvaltning, byggnadsverksamhet, byggledning huvudsakligen avseende egna projekt och fastigheter. Verksamhetsområdet är Västsverige med inriktning på Göteborg med kranskommuner.

Förvaltningen omfattar drygt 100 egna fastigheter, både bostadshus och kommersiella fastigheter. Beståndet består av totalt ca 1 700 bostadslägenheter och 650 lokaler om tillsammans ca 500 000 m2

I vårt fastighetsbestånd finns unika kontorslokaler som Pagoden och Kungstorget. Vi hyr ut butiker i gallerier som Grandpassagen och Torgpassagen. Vi äger och förvaltar specialbyggnader helt anpassade efter verksamheten i byggnader som Audi, Porsche och Avalon Hotel. Vi äger och bedriver egen hotellverksamhet i Göteborg genom vårt systerbolag Spar Hotel. Vi är ett mångsidigt bolag med blicken in i framtiden och förhoppningsvis din nästa samarbetspartner!

Kontaktpersoner
Lokaler