AB Chr.Jensen

Konton
Kontaktpersoner

Lokaler

Borgs Väg 7, Järnåkra-Nilstorp

Tidigare hyresgäst Tetra Pak. Hyresvärden anpassar lokalerna...

Visad