A Jakobssons Fastighets AB

Konton
Kontaktpersoner
Lokaler

Kungsgatan 38, Ljungby

Marken är planlagd till handel/industri.

Visad