A Jakobssons Fastighets AB

Konton
Kontaktpersoner
Lokaler

Kungsgatan 38, Ljungby

Marken är planlagd till handel/industri.

Lokaltyp Mark / tomt
Yta 6 000 m²