Mark, Verkstadsgatan 9, Heby

  • 1 880 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 1 880 m²
Adress Verkstadsgatan 9
Område Heby
Kommun Heby kommun
Objektsnummer 41859784

Beskrivning

Heby Kvarteret Montören
Tätort: Heby
Inriktning: Hantverk, småindustri & serviceföretag
Detaljplan: Stadsplan 106, Stadsplan för del av Heby, Kv. Montören
Se länk: https://heby.se/dokumentarkiv/documents/2018/03/dp106_kv-montoren_verkstadsgatan1-heby.pdf
Placering och utformning: Byggnader får högst vara 7 m.
Verksamhetsområdets yta: 1874 kvm
Gata & VA: Lokalgata och VA-anläggning utbyggt
Infrastruktur: Riksväg 56, 72 samt järnväg
Övrigt: Avstyckad fastighet


Karta

Bilder på fastigheten