Mark, Värdshusvägen, Heby V, Tärnsjö

  • 40 000 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 40 000 m²
Adress Värdshusvägen
Område Heby V
Kommun Heby kommun
Objektsnummer 41859791

Beskrivning

Tätort: Tärnsjö
Inriktning: Industri, kontor & handel
Detaljplan: DP 249 Tärnsjö Företagsby
Placering och utformning: Högsta byggnadshöjd 8 m.
Störningsskydd: Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.
Verksamhetsområdets yta: Ca 40 000 kvm
Gata & VA: Lokalgata samt VA-anläggning utbyggt
Infrastruktur: Riksväg 56
Övrig information: Minsta tomtstorlek är 3700 kvm


Karta

Bilder på fastigheten