Mark, Stallgatan 4, Nossebro, Stallaholm, Nossebro

  • 114 200 m²
  • Omgående

Essunga kommun kan erbjuda ledig verksamhetsmark detaljplanelagt för industriändamål på verksamhetsområdet Stallaholm, i utkanten av Nossebro. Här finns det större markområden som kan anpassas och del ...


Lokaltyp Mark
Total yta 114 200 m²
Adress Stallgatan 4, Nossebro
Område Stallaholm
Kommun Essunga kommun
Tillträde Omgående
Objektsnummer 41928194

Beskrivning

Area 1. Stallaholm 1:14, 25 000 m2 inom detaljplan och 33 300 m2 utanför detaljplan.
Area 2. Del av Stallaholm 1:311, 15 500 m2. Inom detaljplan.
Area 3. Del av Stallaholm 1:14, 23 000 m2. Inom detaljplan.
Area 4. Del av Stallaholm 1:311, 10 000 m2 och del av Stallaholm 1:243 4800 m2. Inom detaljplan.
Gällande detaljplan är detaljplan för Stallaholm 1:107 m.fl.

Fastigheterna ligger i utkanten av Nossebro med bara 13 km till E20 och 85 km till Göteborg. E20 är under utbyggnad till fyra körfält och får därmed en kapacitetsökning till Göteborg 2022/2023, detta kommer att avsevärt förkorta restiden till Sveriges näst största stad och landets största hamn. För mer information se pdf, som även innehåller flygfilm.

Alla markområden som omfattas av detaljplan, Stallaholm 1:107 m.fl. möjliggör byggnation för industriändamål. Se detaljplanen i sin helhet i bifogad pdf. Inom det markområde som inte är detaljplanelagt finns möjlighet för kunden att själv utforma och ta fram en detaljplan efter eget önskemål och i samarbete med kommunen.

Anslutningspunkter för VA, el och bredbandsfiber finns närliggande och kan läsas mer utförligt om i bifogad pdf. I dagsläget är fastigheterna till viss del utarrenderade till jordbruksändamål med kortfristig uppsägningstid.


Karta

Bilder på fastigheten