Mark, Skövdevägen 49, Tibro, Jonstorp, Tibro

  • 34 029 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 34 029 m²
Adress Skövdevägen 49, Tibro
Område Jonstorp
Kommun Tibro kommun
Objektsnummer 41928218

Beskrivning

Industritomten Jonstorp ägs av Tibro kommun. I dagsläget finns närliggande anslutningspunkter för VA, el, bredbandsfiber. Anslutningsvägar kommer att anpassas efter behov på redundans och bärighet efter kundens nyttjande.
Genom detaljplan medges buller 24/7 för denna fastighet.
På förfrågan kan också en intilliggande fastighet på ca 18 500 m2 i iordningställas för expansion av industri.
Fastigheten är detaljplanerad för industriändamål och närliggande grannar är olika typer av industri eller jordbruk.
För mer information se bifogad PDF som även innehåller flygfilm.


Karta
Visa på kartan:


Bilder på fastigheten