Mark, Nylandavägen, Öjaby, Växjö

  • 10 000–150 000 m²
  • Möjligt från år 2021


Lokaltyp Mark
Total yta 10 000–150 000 m²
Adress Nylandavägen
Område Öjaby
Kommun Växjö kommun
Tillträde Möjligt från år 2021
Objektsnummer 41943083

Beskrivning

Nylanda Verksamhetsområde är beläget i Västra Växjö, invid Småland airport samt riksvägarna 25 och 30. Detaljplanelagt område för exempelvis kontor, sällanköpshandel, industri, lager/logistik, verkstad, hotell, restaurang m.m.
Verksamhetsområdet är totalt på 140 ha och redan nu är hälften av tomterna sålda. Vill du vara med och etablera dig på Växjö´s nya verksamhetsområde, kontakta oss.

Skyltläge

Utmed riksvägarna 25 och 30


Karta
Visa på kartan:

Bilder på fastigheten