Mark, Metallvägen 17, Hjo, Hjo Norra, Hjo

  • 40 000 m²
  • Omgående


Lokaltyp Mark
Total yta 40 000 m²
Adress Metallvägen 17, Hjo
Område Hjo Norra
Kommun Hjo kommun
Tillträde Omgående
Objektsnummer 41928217

Beskrivning

Industritomten Hjo Norra ägs av Hjo kommun och ligger utmed riksväg 195 vid Hjos största industriområde som har expanderat kontinuerligt under det senaste årtiondet. Detaljplan medger en byggnadshöjd på upp till 12 meter och området är planerat för industriändamål.
De geotekniska förutsättningarna gällande bärighet är utmärkta för installation av tung utrustning utan att addera större mängder fyllnadsmassor. Genom industriklassningen av detaljplanen kan verksamhet etableras som påverkar omgivningen med ljudföroreningar 24/7.
I dagsläget finns närliggande anslutningspunkter för VA, el, bredbandsfiber. Anslutningsvägar kommer att anpassas efter behov på redundans och bärighet efter kundens nyttjande.
För mer information se bifogad PDF som även innehåller flygfilm.


Karta

Bilder på fastigheten