Mark, Kvarngärdegatan, Östervåla

  • 40 000 m²


Lokaltyp Mark
Total yta 40 000 m²
Adress Kvarngärdegatan
Område Östervåla
Kommun Heby kommun
Objektsnummer 41859788

Beskrivning

Östervåla industriområde
Tätort: Östervåla
Inriktning: Småindustri
Detaljplan: DP 53 Byggnadsplanen för Åby samhälle
Verksamhetsområdets yta: Ca 44 500 kvm
Gata & VA: Lokalgata utbyggt och tillgång till kommunalt VA finns
Infrastruktur: Riksväg 272
Övrigt: Fastigheten måste styckas av innan försäljning


Karta

Bilder på fastigheten