Övrigt, Kvarnbackavägen 6A,B, 8A,B, 10, Vedevåg

  • 3 422 m²

Hyreshus bestånd med 54 st lägenheter samt 5 st butikslokaler. Hyresintäkter i dag vid full uthyrning 3 654 228 kr, kostnader i dag 1 036 949 kr.


Lokaltyp Övrigt
Total yta 3 422 m²
Adress Kvarnbackavägen 6A,B, 8A,B, 10
Kommun Lindesbergs kommun
Objektsnummer 41929869
Tomtarea 25 m²

Beskrivning

Hyreshus bestånd med 54 st lägenheter samt 5 st butikslokaler. Hyresintäkter i dag ca 3 654 228 kr, kostnader i dag 1 036 949 kr, vinst före räntekostnader och underhållskostnader.

Vägbeskrivning

Se bilagda vägkartor.

Övrigt

ÖVRIGT:

Pantbrev:

Lindesberg Kvarnbacken 1: 62. 5 st pantbrev om 680 000 kr.
Lindesberg Kvarnbacken 1: 63. 3 st pantbrev om 1278 000 kr.
Lindesberg Vedevåg 1: 117, 1: 118, 1: 119. 1 st pantbrev om 1 194 000 kr.
Lindesberg Klothyttan 1: 7, 3 st pantbrev om 757 500 kr.
Lindesberg Gusselby 2: 34, 6 st pantbrev om 1 200 300 kr.

Lindesberg Kvarnbacken 1: 63.

Servitut fjärrvärme.
Byggnadsplan. Vedevåg.

Lindesberg Kvarnbacken 1: 62.

Servitut last fjärrvärme.
Byggnadsplan. Vedevåg.

Lindesberg Klothyttan 1: 7.

Servitut last elledning mm.
Servitut last ledning.

Byggnadsplan. Klotens samhälle.
Naturreservat: Malingsbo- Kloten.

Lindesberg Gusselby 2: 34.

Servitut last kraftledning.
Servitut last spillvattenledning.
Servitut last ledning.
Servitut last utfart.

Lindesberg Vedevåg 1: 117.

Servitut last vatten och avlopp.
Servitut last starkström.

Avstyckningsplan. Vedevåg.

Lindesberg Vedevåg 1: 118.

Servitut last vatten och avlopp.

Avstyckningsplan. Vedevåg.

Lindesberg Vedevåg 1: 119.

Servitut last vatten och avlopp.

Avstyckningsplan. Vedevåg.

Moms: Frivillig moms betr. butikslokalen.

Friskrivningsklausul: Fastigheten säljes med friskrivning för eventuella fel och brister. Säljaren är dock skyldig att redovisa de fel och brister som han känner till.


Byggnader
Byggnad 1
Beskrivning 2- plan med källare. Inrymmande 9 st lägenheter. Radon mätt med ok, värde. 6 A. Lägenhet 1. Ca 57 kvm. Nr 1003. Hyra 4 900 kr Lägenhet 2. Ca 57 kvm. Nr 1102 Hyra 8 623 kr. Lägenhet 3. Ca 79 kvm. Nr 1101 Hyra 9 526 kr. Lägenhet 4. Ca 18 kvm. Nr 1002 Hyra 1
Byggnadstyp 2-plan med vind samt käll
Grund Källare
Stomme Betong
Tak Tegel
Fasad Plåtfasad
Uppvärmning Fjärrvärme
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt vatten, kommunalt avlopp.
Karta
Visa på kartan:


Bilder på fastigheten